تیم پزشکی فوق‌تخصصی اورولوژی در ایران

اینجا کجاست؟

ثمره تلاش و پشتکار متخصصان اورولوژی ایران از سال 92 در قالب فعالیت‌های تیمی، در بیمارستان‌های پایتخت ایران که منجر به افزایش شانس درمان‌،جلوگیری از مشکلات دیگر شده است!

بصورت مستمر به تخصص و تجربه‌ی تیم یوروآریا در سالهای گذشته و حال افزوده شده است و ثمره‌ی سالها فعالیت این تیم در لبخند رضایت بیمارانمان قابل مشاهده است!

آموزشگاه رایگان بیماری‌های اورولوژی و مجاری ادراری